تولیدکلید پریز و قطعات هم ردیف/برندمعتبر/دلند
موجودیت: موجود
کد محصول: 10066
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
تعداد بازدید: 134
توضیحات:

 دلندالکتریک تولیدکننده :

انواع کلید،پریزوقطعات هم ردیف 

تلفن:385995373 051-38599516 051

مشهد،خیابان آخوندخراسانی بین آخوند 20 و22

 شرکت بازرگانی برق وصنعت دلند(علیزاده)

محصولات مارادربخش کلیدپریزبرقانه بازدید نمایید

 

جزئیات:
محصولات مرتبط
الکترو تلاش نماینده رسمیLSدر خراسان/برندمعتبر
الکترو تلاش نماینده رسمیLSدر خراسان/برندمعتبر
صنایع روشنایی نور آوران/تولیدلوستر و آباژر چوبی /برندبرتر
صنایع روشنایی نور آوران/تولیدلوستر و آباژر چوبی /برندبرتر
تولید کلید پریز و قطعات هم ردیف/برندمعتبر /ایران الکتریک
تولید کلید پریز و قطعات هم ردیف/برندمعتبر /ایران الکتریک
بازرگانی بهروز-  ابزار دقیق اندازه گیری-برندمعتبر
بازرگانی بهروز- ابزار دقیق اندازه گیری-برندمعتبر
فروشگاه تولیدی غزنوی/تلفن 05137127335
فروشگاه تولیدی غزنوی/تلفن 05137127335
فانوس سیستم /تولیدکننده/برندمعتبر
فانوس سیستم /تولیدکننده/برندمعتبر