دنا الکتریک ایرانیان کلید منیاتوری و محافظ کلید جان/برندمعتبر
موجودیت: موجود
کد محصول: 10083
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
تعداد بازدید: 15
توضیحات:

نمایندگی دنا الکتریک ایرانیان دراستان خراسان

فروشگاه مرکزی:خیابان آخوند خراسانی فلکه گنبد

سبزابتدای خیابان ثبت ایران الکتریک 

05138529830 (مدیریت : علیزاده)

فروشگاه شعبه یک،خیابان آخوند خراسانی 

بین آخوند خراسانی 20و22 دلند الکتریک

05138582030-05138595616

محصولات مارادربخش برق صنعتی اتوماسیون صنعتی برقانه بازدیدنمایید

جزئیات: