دنا الکتریک ایرانیان کلید منیاتوری و محافظ کلید جان
موجودیت: موجود
کد محصول: 10083
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
توضیحات:

نمایندگی دنا الکتریک ایرانیان استان خراسان رضوی 

فروشگاه مرکزی:خیابان آخوند خراسانی فلکه گنبد سبز

ابتدای خیابان ثبت ایران الکتریک

تلفن استعلام قیمت وسفارش کالا:

 05138529830

فروشگاه شعبه یک - خیابان آخوند خراسانی -

بین آخوند خراسانی 20و22 دلند الکتریک

تلفن های استعلام قیمت وسفارش کالا:

 05138582030-05138595616

 

نمایندگی دنا الکتریک ایرانیان  در استان خراسان رضوی 

فروشگاه مرکزی : خیابان آخوند خراسانی فلکه گنبد سبز

ابتدای خیابان ثبت  ایران الکتریک 38529830 051

فروشگاه شعبه یک - خیابان آخوند خراسانی -

بین آخوند خراسانی 20و22 دلند الکتریک

 05138582030-05138595616

 

جزئیات: