تک فرم /تولیدتابلو برق صنعتی و متعلقات
موجودیت: تمام شده
کد محصول: 38
درصد تخفیف: 0
وضعیت ارسال: هزینه دار
تعداد بازدید: 165
توضیحات:

آدرس : مشهد جاده کلات- شهرک صنعتی مشهد - کارگر شمالی19 - قطعه14 

تلفن تماس وسفارش کالا :32454221 051 - تلفکس 32454342 051

سایت :www.takferem.ir 

تلگرام : @takferem

اینستاگرام : takferem

آدرس : مشهد جاده کلات- شهرک صنعتی مشهد - کارگر شمالی19 - قطعه14 

تلفن تماس وسفارش کالا:32454221 051 - تلفکس 32454342 051

سایت :www.takferem.ir 

تلگرام : @takferem

اینستاگرام : takferem

جزئیات: